rokycany_panel-4_foto2

PANEL č.4

Vývoj a páření kuňky

Páří se průběžně od jara do léta. Sameček láká samičku kuňkáním.

Sameček za sezónu oplodní až 150 vajíček.

Z vajíčka se vylíhne pulec a po dvou měsících je z něj malá žabka.

Kuňka obecná a kuňka žlutobřichá se mohou křížit.

A jak se kuňce líbí tanky? Sledujte akce Vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech.

www.vojenskemuzeumrokycany.cz.