Cože? Evropsky významná lokalita a tady?

Milí návštěvníci, nacházíte se na Šlovickém vrchu nad městem Dobřany, který je od března 2016 zařazen mezi evropsky významné lokality.

Víte, co je to EVL?

EVL je lokalita, která chrání ohrožené rostliny a živočichy, ale i různá zajímavá území.

Co je tohle vlastně za místo?

Lokalita Šlovický vrch sloužila v minulosti jako vojenské cvičiště, v současné době je místem, kde najdeme zajímavou krajinu, ve které se vyskytují chránění živočichové a rostliny.

Zkoumání této lokality prováděla třída 5. A ZŠ Dobřany v září 2016 a vytvořila pro vás obsah těchto stránek. Naše bádání nebylo jednoduché, pracovali jsme s GPS přístroji, montovali cedulky s QR kódy a spousta z nás na vlastní kůži vyzkoušela zdejší bahno.

Pokud vás zajímá více, navštivte facebookové stránky lokality: https://www.facebook.com/Slovicak